Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου - Πολιτική Cookies - Λοιπά Νομικά Θέματα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η MarketLoc, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, που αποτελούν μια νομικά ισχυρή και δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την εταιρία με την επωνυμία Imagine Binary Ltd. Θα πρέπει να διαβάσετε το παρόν προσεκτικά και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της MarketLoc μόνο αν συμφωνείτε και συναινείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Με τη χρήση των κάθε είδους υπηρεσιών μας τεκμαίρεται ότι συμφωνείτε πως δεσμεύεστε νομικά από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Αναζητούμε διαρκώς τρόπους, ώστε να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε την υπηρεσία MarketLoc. Για το λόγο αυτό είναι δυνατόν να τροποποιήσουμε κάποιους από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Οι τροποποιημένοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους. Οποιαδήποτε χρήση μετά την τροποποίηση συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες μας, άμεσα ή έμμεσα, που διατίθενται σε απευθείας σύνδεση (online), μέσω δικτύων κοινωνικής δικτύωσης (social media), μέσω οποιασδήποτε συσκευής κινητού τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή μέσω τηλεφώνου. Με την πρόσβαση, την περιήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας, της εφαρμογής μας για κινητό ή των εφαρμογών μας μέσα από οποιαδήποτε πλατφόρμα μας (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως το «Λογισμικό»), αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, που αναφέρονται παρακάτω. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ή δεν θέλετε να είναι νομικά δεσμευτικοί για εσάς, παρακαλούμε να μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή μας και/ή να τη διαγράψετε άμεσα, από το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας και μην τη χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το Λογισμικό ανήκει, λειτουργεί και προσφέρεται από την Imagine Binary Ltd και παρέχεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση από εσάς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

1. Ορισμοί και ερμηνεία

Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • «Εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «Εταιρία» αφορούν την Imagine Binary Ltd, και τις τυχόν συνεργαζόμενες ή εξουσιοδοτημένες από εμάς εταιρίες,
 • «Εσείς», «εσάς», «δικό σας» και «Κοινό» αναφέρεται ο πελάτης, ο οποίος κάνει χρήση για/κράτηση για/εύρεση για/συναλλαγή των Επιχειρήσεων, Υπηρεσιών και Προϊόντων μέσω των εφαρμογών μας για κινητά τηλέφωνα ή μέσω της ιστοσελίδας και λοιπών συνδεδεμένων υπηρεσιών τρίτων,
 • Ως «Λογισμικό» αναφέρονται οι εφαρμογές για κινητά ή οι εφαρμογές διαδικτύου και χρησιμοποιούνται από εσάς, ώστε να βρείτε και να αγοράσετε ή αιτηθείτε Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες και Προϊόντα - Αγαθά,
 • Ως «Επιχειρήσεις» «Υπηρεσίες» και «Προϊόντα», αναφέρονται η πάσης φύσεως Επαγγελματικές Oντότητες όπου εξασκουν το σχετικό επάγγελμα σύμφωνα με το νόμο, έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους ως στη διαδικτυακή πλατφόρμα της MarketLoc και των οποίων η συμμετοχή τους είναι αποδεκτή από τη MarketLoc,
 • Ως «Χρήστης(-ες)» αναφέρεται κάθε χρήστης του Λογισμικού,
 • Ως «Υπηρεσίες MarketLoc» «Υπηρεσία MarketLoc» «MarketLoc» αναφέρονται οι υπηρεσίες, που παρέχονται σε εσάς από τη MarketLoc με την χρήση του λογισμικού του και οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη MarketLoc προς τις αντίστοιχες εγγεγραμμένες επαγγελματικές οντότητες στην υπηρεσία MarketLoc.

2. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας

Μέσα από το Λογισμικό παρέχουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας μπορείτε να βρείτε πάσης φύσεως Επαγγελματικές Οντότητες που προσφέρουν ή διαφημίζουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες και να αγοράσετε ή να κλείσετε τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες - αγαθά. Δεν είμαστε φορέας παροχής ιατρικών, νομικών, συμβουλευτικών καθώς και πάσης άλλης φύσεως υπηρεσιών, ούτε φορέας διενέργειας ιατρικών πράξεων και δεν παρέχουμε ταχυδρομικές υπηρεσίες. Επίσης δεν πουλάμε πάσης φύσεως προϊόντα. Ενεργούμε αποκλειστικά ως μεσάζοντες ανάμεσα σε εσάς και την εκάστοτε εγγεγραμμένη επαγγελματική οντότητα. Από τη στιγμή που αποδέχεστε να κάνετε κράτηση – αγορά ή αίτηση οποιασδήποτε φύσεως υπηρεσίας ή προϊόντος μέσω της MarketLoc, απευθύνετε πρόταση για τη σύναψη σύμβασης με την Επαγγελματική οντότητα – υπηρεσία, που έχετε επιλέξει. Είναι στην ευχέρεια της Επαγγελματικής οντότητας – υπηρεσίας να αποδεχθεί την πρότασή σας και να προσφέρει τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα, που αναζητάτε. Η MarketLoc προσφέρει πληροφορίες και μια μέθοδο εύρεσης υπηρεσιών και αγαθών - προϊόντων, αλλά δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις υπηρεσίες, αγαθά - προϊόντα, που παρέχονται σε εσάς από τις εκάστοτε Επαγγελματικές Οντότητες - Υπηρεσίες. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η MarketLoc δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, ματαιώσεις ή αδυναμία παροχής των ζητούμενων από σας υπηρεσιών, αγαθών - προϊόντων. Στο κλίμα αυτό τονίζεται ότι η MarketLoc δεν παρέχει και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για τη μή λήψη ή εσφαλμένη λήψη πάσης φύσεως υπηρεσιών, αγαθών και προϊόντων. Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες, που δημοσιοποιούμε, βασίζονται στις πληροφορίες που μας παρέχονται από τους Χρήστες . Ως εκ τούτου, οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παροχή των ενημερωμένων στοιχείων τους σε εμάς και την αναφορά της διαθεσιμότητας τους, με σκοπό την εμφάνισή τους στο Λογισμικό μας. Παρά το γεγονός ότι λαμβάνουμε κάθε αναγκαίο μέτρο άκρας επιμέλειας κατά την καταχώριση των στοιχείων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε, ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, σωστές ή πλήρεις, ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη, συμπεριλαμβανομένων και των προφανώς τυπογραφικών λαθών. Επίσης, δεν ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε διακοπές στην ροή/παροχή πληροφοριών, οι οποίες οφείλονται σε οποιαδήποτε (προσωρινή ή/και μερική) κατάρρευση, επισκευή, συντήρηση ή αναβάθμιση του Λογισμικού μας ή σε άλλο λόγο. Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η μεταπώληση, η διάθεση, η χρήση, η αντιγραφή, η παρακολούθηση (π.χ. μέσω spider, scrape), η εμφάνιση, η λήψη, ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο Λογισμικό μας, για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ιδιοκτήτριας εταιρίας Imagine Binary Ltd.

3. Χρεώσεις

Οι υπηρεσίας μας προς εσάς είναι δωρεάν. Δεν θα σας χρεώνουμε, αφού εσείς θα πληρώνετε απευθείας την αντίστοιχη Επαγγελματική Οντότητα, για τις υπηρεσίες, αγαθά και προϊόντα, που θα σας παρασχεθούν – αποσταλούν απ’ αυτούς κατόπιν αιτήσεως σας.

4. Απόρρητο

H MarketLoc σέβεται την προστασία του απορρήτου σας. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις, που απαιτούνται από το νόμο, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στους εργαζόμενους μας, στις συνεργαζόμενες ή εξουσιοδοτημένες από μας εταιρίες και στους εργαζόμενους αυτών, στο μέτρο που απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, για να μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό, που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς την ιστοσελίδα της MarketLoc με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, θα τα εκλάβουμε και θα τα μεταχειριστούμε ως μη εμπιστευτικά, ενώ δεν θα έχουμε καμία δέσμευση ως προς τις πληροφορίες αυτές. Η MarketLoc είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική, που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία, για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών του.

5. Εγγραφή και χρήση της ιστοσελίδας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη MarketLoc μόνο εάν έχετε εγγραφεί. Θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής, που διατίθεται με το Λογισμικό μας, αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας ως Επαγγελματική Οντότητα, ως δυνητικός πελάτης αυτών ή ως χρήστης της Υπηρεσίας. Θα πρέπει βεβαιώσετε ότι:

 1. να παρέχετε αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία στη φόρμα εγγραφής και να τις ενημερώνετε, όποτε είναι αναγκαίο. Η MarketLoc δεν είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί ή να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών, που παρέχονται από εσάς. Αν οποιεσδήποτε πληροφορίες, που παρέχονται από εσάς, δεν είναι σύμφωνες με τις παραπάνω προϋποθέσεις ή αν η MarketLoc έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι αληθινές, τότε έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την εγγραφή σας, είτε ως Επαγγελματικής Οντότητας είτε ως δυνητικού πελάτη αυτών ή ως απλού χρήστη της Υπηρεσίας, και να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε άμεσα, χωρίς προειδοποίηση, την καταχώριση του λογαριασμού σας καθώς και να αρνηθούμε οποιαδήποτε και περαιτέρω χρήση των υπηρεσιών MarketLoc, που απαιτούν εγγραφή. Σε αυτή την περίπτωση είναι αυτονόητο ότι δεν δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση για την άρνηση, αναστολή ή ακύρωση της εγγραφής σας,
 2. ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία MarketLoc για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, για να μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ιούς, trojans ή άλλα επιβλαβή προγράμματα, για να έχετε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς άλλων Χρηστών, για να διεισδύσετε ή να προσπαθήσετε να διαπεράσετε τυχόν μέτρα ασφαλείας, για τη διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου, που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο, ενοχλητικό, απειλητικό ή καταχρηστικό για άτομα ή ομάδα ατόμων, με βάση τη θρησκεία τους, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία ή την αναπηρία, ή, τέλος, για να διαφημίσετε ή να προωθήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες δικές σας ή τρίτων.
 3. να καταβάλετε ολόκληρο το ποσό της συμφωνημένης αμοιβής στις Επαγγελματικές Οντότητες για τις υπηρεσίες – αγαθά - προϊόντα, που σας παρασχέθηκαν
 4. να αντιμετωπίζετε τις Επαγγελματικές Οντότητες, με τις οποίες ήρθατε σε επαφή μέσω της υπηρεσίας MarketLoc, με σεβασμό και να μην προκαλέσετε οποιαδήποτε βλάβη σε αυτούς,
 5. να μας αποζημιώσετε από τυχόν χρηματικές αξιώσεις ή νομικές διαδικασίες, που θα κινηθούν εναντίον μας από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της παραβίασης από μέρους σας των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης,
 6. ότι το ψευδώνυμο ή η ηλεκτρονική διεύθυνση (π.χ. xxx@yahoo.com), που χρησιμοποιείτε για να εγγραφείτε στο λογισμικό, δεν μοιάζουν με την επωνυμία της εταιρίας MarketLoc. Παράλληλα, ψευδώνυμα που θεωρούνται προσβλητικά μπορούν να διαγραφούν,
 7. ότι η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας MarketLoc μέσω κινητών συσκευών ή μέσω της χρήσης ορισμένων λειτουργιών του κινητού, μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή τέλους από τον πάροχο ή τον φορέα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, τον οποίο χρησιμοποιείτε, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή των εν λόγω τελών,
 8. ότι θα πρέπει να ενημερώνετε την κατάσταση της επιχείρησης σας (μέρες και ώρες σε λειτουργία, διάστημα προσωρινής αναστολής εργασιών ή οριστική διακοπή λειτουργίας) στην ενεργή εφαρμογή ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε οι δυνητικοί πελάτες, που συμμετέχουν – χρησιμοποιούν την υπηρεσία MarketLoc, να μπορούν να εντοπίσουν πάντα την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης σας.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης, που έχει επιλεγεί από εσάς, κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία MarketLoc. Η υπηρεσία MarketLoc δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη, που τυχόν προκύπτει από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης από εσάς σε τρίτους ή από τη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας από έναν τρίτο, για να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την υπηρεσία MarketLoc στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@marketloc.com. Μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία εγγραφής σας,

6. Απαγορευμένες Χρήσεις

Χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της υπηρεσίας MarketLoc συμφωνείτε ότι δεν θα:

 1. χρησιμοποιήσετε, τροποποιήσετε ή ενσωματώσετε σε άλλο λογισμικό, ή δημιουργήσετε ένα παράγωγο έργο από οποιοδήποτε μέρος του Λογισμικού της εταιρίας μας,
 2. πωλήσετε, μισθώσετε, εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε, ενεχυριάσετε ή μοιράσετε τα δικαιώματά σας βάσει των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης με ή σε οποιονδήποτε άλλον,
 3. αντιγράψετε, διανέμετε ή αναπαράγετε την εφαρμογή προς όφελος τρίτων,
 4. αποκαλύψετε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε συγκριτικής αξιολόγησης της εφαρμογής, ή χρησιμοποιήσετε για δικές σας ανταγωνιστικές δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού, ή/και
 5. τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αποσυνθέσετε, ανασυνθέσετε, αναθεωρήσετε ή βελτιώσετε το λογισμικό ή προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού.

7. Ανάληψη ευθύνης

Με τη χρήση του Λογισμικού MarketLoc, συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε την εταιρία μας ή τα συνεργαζόμενα ή εξουσιοδοτημένα από μας φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, τους ιδιοκτήτες της εταιρίας μας καθώς και τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, εκπροσώπους, δικηγόρους, ή οποιονδήποτε άλλον εμπλέκεται στη δημιουργία, προώθηση, ή κάθε άλλη μορφής διάθεση του Λογισμικού μας, για κάθε είδους ζημίες, έξοδα, απώλειες, υποχρεώσεις και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν από ενέργειές σας, πράξεις ή παραλείψεις σας, που είναι μη νόμιμες και αντίθετες στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και αφορούν:

 1. οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή τη φήμη, απώλεια αποζημίωσης, που υπέστη η εταιρία μας ή τα συνεργαζόμενα ή εξουσιοδοτημένα από μας φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα,
 2. οποιαδήποτε ανακρίβεια σχετικά με τις περιγραφικές πληροφορίες των χρηστών, που διατίθενται με το Λογισμικό μας,

8. Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία μας δεν αξιολογεί την καταλληλότητα, νομιμότητα ή ικανότητα της κάθε Επαγγελματικής Οντότητας και γι’ αυτό είναι σαφές πως, παραιτείστε ρητώς και εκ των προτέρων απαλλάσσετε την εταιρία μας από οποιαδήποτε και όλες τις τυχόν απαιτήσεις σας, ευθύνες ή ζημίες, που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Επαγγελματική Οντότητα. Η ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνετε σχετικά με τις υπηρεσίες, που προσφέρονται μέσω του Λογισμικού μας βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του Χρήστη.

9. Λήξη

Η MarketLoc μπορεί να κοινοποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει, προσωρινά ή μόνιμα, το λογαριασμό του Χρήστη, ανά πάσα στιγμή και να λάβει τα κατάλληλα εσωτερικά ή νομικά μέτρα αν:

 1. ο Χρήστης παραβιάζει οποιαδήποτε από τις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις, που περιέχονται στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης,
 2. η MarketLoc αντιλαμβάνεται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι οι δραστηριότητες και οι συμπεριφορές του Χρήστη έχουν προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους ή στην υπηρεσία MarketLoc. Ο Χρήστης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού του στο Λογισμικό μας.

Η υπηρεσία MarketLoc μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια για οποιονδήποτε ή χωρίς λόγο και ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή/και να διακόψει την παροχή υπηρεσιών της, με ή χωρίς προειδοποίηση . Το Η υπηρεσία MarketLoc δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, που τυχόν προκαλείται από μια τέτοια τροποποίηση/τερματισμό της υπηρεσίας MarketLoc.

10. Διανοητική ιδιοκτησία

Κάθε είδους περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, εικόνων φόντου, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων μεταξύ άλλων, του παρόντος Λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στο Λογισμικό, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στην υπηρεσία MarketLoc ή σε τρίτους κατά παραχώρηση από την MarketLoc. Ο χρήστης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της MarketLoc ή των συνεργαζομένων ή εξουσιοδοτημένων απ’ αυτό και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτό το Λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ιδιοκτήτριας εταιρίας. Η υπηρεσία MarketLoc δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκλήθηκαν από Χρήστη ο οποίος έχει αντιγράψει, μεταφέρει, ή διανείμει προστατευμένο περιεχόμενο, που χρησιμοποιείται σε αυτό το λογισμικό, παραβιάζοντας δικαιώματα τρίτων. Η εταιρία μας σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και τις υπηρεσίες MarketLoc, αποκλειστικά και μόνο για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς σε εσάς αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρίας μας ή τρίτων που εξουσιοδοτούνται από μας.

11. Ιστοσελίδες και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Η ιστοσελίδα MarketLoc ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές ή να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες, που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στην MarketLoc. Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα MarketLoc μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων, που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της MarketLoc. Η υπηρεσία MarketLoc δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την φερεγγυότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών, που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες, που περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου, που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της υπηρεσίας MarketLoc, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η MarketLoc εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων.

12.Συντήρηση και Υποστήριξη

Η MarketLoc δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις, μετατροπές, ή νέες εκδόσεις στο πλαίσιο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Ωστόσο, η MarketLoc μπορεί από καιρό σε καιρό να κυκλοφορήσει αναβαθμισμένες εκδόσεις της εφαρμογής, και μπορεί αυτόματα να αναβαθμίσει την ηλεκτρονική έκδοση της εφαρμογής, που χρησιμοποιείτε στο κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Είναι αυτονόητο ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θα ισχύουν για κάθε τέτοια αναβάθμιση.

13. Εκχώρηση

Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν μπορούν να εκχωρηθούν από εσάς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρίας μας, αλλά μπορεί να ανατεθεί χωρίς τη συγκατάθεσή σας από την εταιρία μας σε

 1. μητρική ή θυγατρική εταιρεία,
 2. διάδοχο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μετά από εξαγορά, απορρόφηση ή συγχώνευση.

Οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.

14. Πολιτική Cookies

Όλοι οι ιστοτόποι και εφαρμογές της εταιρείας, χρησιμοποιούν τεχνολογία cookies, χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή συνεχίζοντας την πλοήγηση σε αυτούς, λαμβάνεται ως συγκατάθεση και αποδοχή χρήσης των cookies.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Οι δικτυακοί τόποι της εταιρείας χρησιμοποιούν τη δικτυακή υπηρεσία ανάλυσης Google Analytics, της εταιρίας Google, Inc. (γνωστής απλώς ως Google), ως εργαλείο ανάλυσης της χρήσης τους. Για το σκοπό αυτό, η Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies", μικρά αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετεί στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που παράγονται από αυτά τα cookies σχετικά με τη χρήση που κάνετε αυτού του ιστοτόπου – οι συνήθεις πληροφορίες διαδικτυακού βιβλίου συμβάντων, συμπεριλαμβανόμενης της διεύθυνσης IP του υπολογιστή σας, και πληροφορίες συμπεριφοράς του επισκέπτη, αλλά σε ανώνυμη μορφή – διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στην Google, μεταξύ άλλων σε διακομιστές εγκατεστημένους στις ΗΠΑ. Η Google καθιστά ανώνυμες τις αποστελλόμενες πληροφορίες απαλείφοντας το τελευταία 8 bits της διαδικτυακής σας (IP) διεύθυνσης προτού τις αποθηκεύσει. Σύμφωνα με τους όρους χρήσης της Google Analytics, η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογεί τη χρήση που κάνετε του ιστοτόπου και να συντάσσει αναφορές προς το Συμβούλιο σχετικά με την κίνηση του ιστοτόπου του. Η εταιρεία ούτε χρησιμοποιεί ούτε επιτρέπει σε οποιοδήποτε τρίτο να χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο στατιστικής ανάλυσης για να παρακολουθεί ή να συλλέγει πληροφορίες που να συνδέονται με την ταυτότητα των επισκεπτών του ιστοτόπου αυτού. Η Google επιτρέπεται να διαβιβάζει σε τρίτους τις πληροφορίες που συλλέγονται από την υπηρεσία Google Analytics εφόσον της το επιβάλλει ο νόμος ή εφόσον οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις διαβιβαζόμενες πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Σύμφωνα με τους όρους χρήσης της Google Analytics, η Google δεν αντιστοιχίζει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας με τυχόν άλλα δεδομένα που κατέχει.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε στην ιστοσελιδα: AllAboutCookies.org Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

15. Διάφορα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης κριθεί μη νόμιμη, άκυρη ή μη εκτελεστή, θα θεωρηθεί σαν να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς από την αιτία αυτή καθίστανται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Η αρχική ελληνική έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης μπορεί να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μεταφρασμένη έκδοση αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας και κανείς δεν μπορεί να αντλήσει δικαιώματα από τη μεταφρασμένη έκδοση. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία ή ανακολουθίας ή ασυμφωνίας μεταξύ της ελληνικής έκδοσης και οποιασδήποτε έκδοσης άλλης γλώσσας των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, η ελληνική έκδοση υπερισχύει.